เว็บบล๊อกแห่งการเรียนรู้

การเยี่ยมบ้านนักเรียน


ในเดือนสิงหาคมของทุกปี เป็นสัปดา์ห์ที่ครูในโรงเรียนจะต้องออกเยี่ยมบ้านนักเรียนของตนเอง เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ อาชีพ นิสัย การร่วมมือทำงานในสังคม ฯลฯ

ขอให้นักเรียนได้ร่วมมือกับคุณครูทุกท่านด้วย

ขอบคุณครับ

โฆษณา

Hello world!


Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

%d bloggers like this: